ANUNȚ: CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR

Școala Gimnaziala ,,Horea” Cizer, jud. Sălaj, organizează concurs pentru ocuparea unui post de SECRETAR – personal didactic auxiliar, cu normă întreagă , pe perioadă nedeterminată. Formular de înscriere

TICHETE PENTRU SPRIJIN EDUCAŢIONAL ÎN VALOARE DE 500 LEI

Precizări privind acordarea tichetelor pentru sprijin educațional Ordonanța de urgenta nr. 133/2020, cu completările si modificările ulterioare, prevede acordarea de sprijin educațional prin sprijin financiar oferit sub forma de tichet social pe suport electronic, pentru achiziționarea de materiale școlare, pentru copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar si gimnazial, Tichetul social pe […]